www.188bet.com网 ››人才中心
测验
发布招聘>>
 • 职位称号
 • 公司称号
 • 作业地址
 • 发布日期
 • 客户经理
 • 山东成飞环保科技有限公司
 • 山东.济南市.天桥区
 • [2016-11-10]
 • 事务员
 • 重庆创世工作设备
 • 重庆市.渝北区
 • [2016-9-19]

用户名: 暗码: 发布简历>>
 • 名字
 • 年纪
 • 性别
 • 学历
 • 专业
 • 作业年限
 • JimmiXS
 • 卤戮驴脝
 • 脢媒脗毛虏煤脝路脦卢脨脼
 • 0
 • 金先生
 • 51
 • 大专
 • 电脑网络修理
 • 10
 • 周书宏
 • 40
 • 中专
 • 电脑网络修理
 • 10
 • 梁强
 • 37
 • 高中
 • 家电修理
 • 10
 • 杜传丰
 • 11
 • 初中
 • 机械设备修理
 • 8
 • 陈训超
 • 30
 • 初中
 • 电脑网络修理
 • 3
 • 贾志军
 • 32
 • 中专
 • 机械设备修理
 • 5
 • 李春生
 • 39
 • 高中
 • 机械设备修理
 • 5
www.188bet.com网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业担任
我国修理门户网——www.188bet.com网